Yenice


Tarihçe  

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Cenevizlilerden alınan Yenice, Selçuklu döneminden itibaren, bölgenin önemli bir yerleşim ve geçim yeridir. Osmanlı döneminde 15. Yüzyılda Bolu’ya bağlı bir nahiye idi. Cumhuriyet’ten sonra Devrek’e bağlı nahiye iken, 1953 Yılında Karabük’ün Zonguldak vilayetine bağlı ilçe oluşuyla Yenice Karabük’e bağlanmış, 1987 yılında da Zonguldak İline bağlı ilçe olmuştur. Karabük’ün 1995 yılında vilayet olması neticesinde Yenice bu tarihten itibaren Karabük’ün ilçeleri arasında yerini almıştır.


Coğrafi Yapı

Karabük’ün en batıdaki ilçesi konumunda olan Yenice, İl Merkezine 35 km mesafededir. Toplam 1150 km2'lik bir alana sahip olan Yenice yüzölçümünün % 85’i verimli ormanlarla kaplıdır. Arazi yapısı Batı Karadeniz Bölgesi'nin karakteristik özelliklerini taşır. Düz ve ova niteliğinde arazi yok denecek kadar azdır. Deniz seviyesinden 130 metre yüksekliğe konumlanan ilçenin doğal yapısı, özgün bitki örtüsü ve yaban hayat açısından önemli bir çeşitlilik içeriyor. İlçeye hayat veren Yenice Irmağı, yerleşim merkezinin içinden geçerek, ilçe topraklarını iki parçaya böler. Araç ve Soğanlı Çaylarının birleşmesiyle oluşan Yenice Irmağı, Zonguldak İli sınırları içinde Filyos Irmağı adıyla Karadeniz’e dökülür. 

 İklim

 Batı Karadeniz iklim mıntıkası içinde bulunan Yenice iklimi, yazları serin, kışları soğuk ve yağışlıdır. Nemli, yağışlı ve sisli bir iklime sahip olan yörede, yıllık ortalama sıcaklık 13,6 C, yıllık ortalama yağış miktarı 693,3 mm’dir. Yenice Irmağı vadisinde dar bir alanda mikro klima özelliği göstermektedir.


İdari Durum ve Nüfus

İlçemiz merkeze bağlı 11 mahalle 33 köy, Yortanpazarı Beldesine bağlı 6 mahalle mevcuttur. Toplam Nüfusu 2008 Yılı sonu itibariyle, 23.744 olarak gerçekleşmiştir. Merkez nüfusu 10.000 civarındadır.


Ekonomik Durum

İlçemiz ekonomisi ormana dayalı olup, ilçede irili ufaklı orman ürünleri üretim ve satışı yapan tesisler bulunmaktadır. Son yıllarda mobilya ve sandalye üretim tesisleri büyük gelişme göstermeye başlamışlardır. Hediyelik eşya sektörüne yönelik ağaç ürünlerinden baston, ağaç kaşık, maket yenice evi yapılmaktadır.  

Bunun yanı sıra, özellikle son dönemde turizm sektörünü geliştirme çalışmaları devam etmektedir.